Χαμόγελο του παιδιού! Παιδικό χωριό Φίλυρο!

Πίνακας Τίτλος θέματα δημοσιεύσεις
Προτάσεις - Σχόλια - Παρατηρήσεις Εδώ μπορείτε να προτείνετε ένα πρόγραμμα, να συμβάλετε στη μετάφρασή του, να κάνετε κάποια διόρθωση ή να δημοσιεύσετε μια δική σας μετάφραση. 24 159
Εφαρμογές Windows που μιλάνε Ελληνικά Εδώ θα βρείτε προγράμματα μεταφρασμένα στα ελληνικά. 0 0
Ασφάλεια 56 156
Βοηθήματα 114 281
Γραφείο 49 131
Διαδίκτυο 92 224
Εικόνα - Σχέδιο 102 212
Εκπαιδευτικά 39 71
Εργαλεία ανάπτυξης 15 38
Εργαλεία αρχείων 121 339
Εργαλεία δικτύων 54 120
Εργαλεία δίσκων 36 88
Μετατροπείς 50 170
Οργάνωση - Αρχειοθέτηση 58 159
Πολυμέσα 74 175
Προσαρμογή υπολογιστή 71 152
Σύστημα 112 319
Χόμπι 10 31
Διάφορα 46 96
Εφαρμογές PocketPC που μιλάνε Ελληνικά Εδώ θα βρείτε προγράμματα μεταφρασμένα στα ελληνικά. 0 0
Ασφάλεια 2 4
Βοηθήματα 2 3
Γραφείο 1 1
Διαδίκτυο 2 7
Εικόνα - Σχέδιο 1 1
Εργαλεία αρχείων 2 6
Εφαρμογές GPS 5 13
Οργάνωση - Αρχειοθέτηση 11 19
Προσαρμογή υπολογιστή 2 4
Σύστημα 6 13
Χόμπι 11 21
Διάφορα 1 1
Εφαρμογές Android που μιλάνε Ελληνικά Εδώ θα βρείτε εφαρμογές με ελληνικό περιβάλλον ή ελληνικό περιεχόμενο. 0 0
Αθλητικά 25 25
Ασφάλεια 2 6
Βιβλία 58 58
Βοηθήματα 42 42
Γραφείο 37 42
Διαδίκτυο 2 2
Εκπαιδευτικά 60 64
Ενημέρωση 77 80
Εργαλεία αρχείων 6 7
Εφαρμογές GPS 19 19
Οργάνωση - Αρχειοθέτηση 20 24
Παιδικά 64 64
Παιχνίδια 99 99
Πολυμέσα 8 9
Προσαρμογή συσκευής 3 3
Σύστημα 2 3
Ταξίδια - Οδηγοί τόπων 31 31
Χόμπι 44 44
Διάφορα 39 39
Λογισμικό διαδικτύου που μιλάει Ελληνικά Εδώ θα βρείτε λογισμικό για Πύλες και Φόρουμ, καθώς και τροποποιήσεις βελτίωσης γι αυτά. 9 38
Εργαλεία μετάφρασης προγραμμάτων Εδώ θα βρείτε δωρεάν εργαλεία που διευκολύνουν τη μετάφραση προγραμμάτων. 23 28